Saytda reklamalar
Bosh sahifa yuqorida (manzil)
Uch ta joy:
1-o`rin: 40 ming so`m
2-o`rin: 35 ming so`m
3-o`rin: 30 ming so`m
Bosh sahifa pastida (banner 120x25)
Ikkita ta joy:
1-o`rin: 60 ming so`m
2-o`rin: 50 ming so`m
Bosh sahifa pastida (manzil)
Uch ta joy:
1-o`rin: 30 ming so`m
2-o`rin: 25 ming so`m
3-o`rin: 20 ming so`m
Barcha sahifalar (chatdan tashqari) pastda (manzil)
Uch ta joy:
1-o`rin: 60 ming so`m
2-o`rin: 55 ming so`m
3-o`rin: 50 ming so`m
Barcha sahifalar (chatdan tashqari) pastida (banner 75x20)
1 o`rin: 80 ming so`m
EXTRA
Reklamaga rang berish +5 ming so`m
Matinni katta chiqarish +5 ming so`m
«Sayt haqida